Khác biệt giữa các bản “Cao Bằng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Điều kiện tự nhiên===
Tỉnh Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6.690,72 km², là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng sát biên có độ cao từ 600- 1600–1.300 m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm.
 
Trên địa bàn tỉnh có hai dòng sông lớn là [[sông Gâm]] ở phía tây và [[sông Bằng Giang]] ở vùng trung tâm và phía đông, ngoài ra còn có một số sông ngòi khác như [[sông Quây Sơn]], [[sông Bắc Vọng]], [[sông Nho Quế]], [[sông Năng]], [[sông Neo]] hay [[sông Hiến]].