Khác biệt giữa các bản “Bắc Kạn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| web = {{URL|http://backan.gov.vn/ }}
}}
'''Bắc Kạn''' là một tỉnh thuộc vùng [[Đông Bắc Bộ]], [[Việt Nam]].<ref name=Ms@124 >[https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-cc68.html Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 08/07/2004] ban hành Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến 30/6/2004. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 11/04/2019.</ref><ref name =BandoHc >Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.</ref> Bắc Kạn có tỉnh lỵ là thành phố [[Bắc Kạn (thành phố)|Bắc Kạn]], cách thủ đô [[Hà Nội]] 162&nbsp;km162km.
 
Trước đây đôi khi tên tỉnh được viết là ''Bắc Cạn'', tuy nhiên tên Bắc Kạn được coi là chính thức và tỉnh Bắc Kạn có con dấu khắc chữ "Bắc Kạn" để chỉ đơn vị tỉnh.<ref>[http://www.vietnamplus.vn/Home/Thong-nhat-dung-ten-tinh-Bac-Kan-tren-ca-nuoc/20101/30868.vnplus Thống nhất dùng tên tỉnh Bắc Kạn trên cả nước]. Vietnam plus, 13/01/2010. Truy cập 11/04/2019.</ref> Tên có nguồn gốc từ [[Từ Hán-Việt|từ Hán - Việt]] "Bắc Cản" (Hán tự: 北扞,theo tấm bia tại hòn Bà Góa, hồ Ba Bể, khắc thời Khải Định), đã được [[tiếng Tày|Tày]] - [[tiếng Nùng|Nùng]] hóa thành "Bắc Cạn". Tuy nhiên, nguồn gốc của từ Bắc Kạn hay Bắc Cản được cho là từ ''Pác Kản'' trong tiếng Tày - Nùng, hiện không còn rõ nghĩa.
 
Năm 2018, Bắc Kạn là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 63 về số dân, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|xếp thứ 63]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn|Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người|xếp thứ 60]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|đứng thứ 61]] về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 327.900 người dân,<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam năm 2018|last=|first=|date=|website=Tổng cục Thống kê Việt Nam|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref> GRDP đạt 9.765 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|đồng]] (tương ứng với 0,4272 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng (tương ứng với 1.303 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,20%.<ref name=":013">{{Chú thích web|url=https://backan.gov.vn/Pages/van-ban/default.aspx?lid=5|title=Tình hình kinh tế, xã hội Bắc Kạn năm 2018|last=|first=|date=|website=UBND tỉnh Bắc Kạn|archive-url=https://web.archive.org/web/20170528052818/http://backan.gov.vn/Pages/van-ban/default.aspx?lid=5|archive-date = ngày 28 tháng 5 năm 2017 |url-status=dead|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
 
==Địa lý==
Thời Văn Lang, thuộc bộ Vũ Định.
 
Thời [[Nhà Tiền Lê|Tiền Lê]] - [[Nhà Lý|]], Bắc Kạn thuộc phủ Phú Lương, các châu nhỏ được nhắc tới: Thượng Nguyên (''Việt sử lược''), Vũ Lặc ([[Dư địa chí|''Dư địa chí'']]). [[Đại Nam nhất thống chí|''Đại Nam nhất thống chí'']] còn đề cập đến Vĩnh Thông và Cảm Hoá.
 
Thời Trần - Hồ, trấn Thái Nguyên, huyện Vĩnh Thông và Cảm Hoá.