Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI”

lặp từ
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(lặp từ)
'''Đại hội Đại biểu Toàn quốc của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] lần thứ VI''' được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm [[1986]] tại [[Hà Nội]] (họp trù bị từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 12 năm [[1986]]). Dự đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 1,9 triệu Đảng viên.{{Sfn|TTXVN|2016}}{{Sfn|Nhân Dân|2020}}{{#tag:ref|Một số nguồn nói 1,8 triệu{{Sfn|New York Times|1986}}{{Sfn|Thayer|1991|p=22}}{{Sfn|Chan|1986}}|group=note}} Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI kéo dài 19 ngày. Sau hội nghị lần thứ 10, các tổ chức đảng cấp tỉnh và địa phương bắt đầu bầu đại biểu dự đại hội cũng như chuẩn bị các văn kiện Đại hội.
 
Đại hội đã đưa ra các cải cách kinh tế, được gọi là [[Đổi Mới]], và bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư [[Trường Chinh]] đương nhiệm không được bầu lại và ông [[Nguyễn Văn Linh]] lên thay. Sau đó, Đại hội cũng đã bầu các thanh viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong Đại hội, Hội đồng cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, bao gồm các cán bộ cấp cao, chủ chốt trong bộ máy chính trị đã về hết nhiệm kỳ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI. Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ phải xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ VIĐây cũng là lần đầu tiên các tổ chức thông tấn phương Tây được phép đưa tin.{{Sfn|New York Times|1986}}
 
== Bối cảnh ==
16.744

lần sửa đổi