Khác biệt giữa các bản “Lê Duẩn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| hình =Leduan.jpg
| cỡ hình =
| miêu tả = Lê Duẩn năm 1969
| ngày sinh = {{ngày sinh|1907|4|7|df=y}}
| nơi sinh = [[Triệu Đông]], [[Triệu Phong]], [[Quảng Trị]], [[Trung Kỳ]], [[Liên bang Đông Dương]]