Khác biệt giữa các bản “Nghệ thuật Ai Cập cổ đại”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Art of ancient Egypt”)
 
{{multiple image|perrow=2|total_width=270|caption_align=center
<div class="thumb tmulti tright"><div class="thumbinner" style="width:262px;max-width:262px"><div class="trow"><div class="theader">Nghệ thuật Ai Cập cổ đại</div></div><div class="trow"><div class="tsingle" style="width:260px;max-width:260px"><div class="thumbimage" style="height:322px;overflow:hidden"></img></div><div class="thumbcaption text-align-center">''[[Mask of Tutankhamun|Mặt nạ của Tutankhamun]]'' ; <abbr title="circa">NS.</abbr><span style="white-space:nowrap;">&#x2009;1327&nbsp;BC</span> ; vàng, thủy tinh và đá bán quý; chiều cao: 54&nbsp;cm (21&nbsp;trong); [[Egyptian Museum|Bảo tàng Ai Cập]] ( [[Cairo]] )</div></div></div><div class="trow"><div class="tsingle" style="width:260px;max-width:260px"><div class="thumbimage" style="height:302px;overflow:hidden"></img></div><div class="thumbcaption text-align-center">[[Great Pyramid of Giza|Đại kim tự tháp Giza]], được xây dựng giữa c. 2580–2560&nbsp;TCN trong [[Old Kingdom of Egypt|thời kỳ Vương quốc Cũ]]</div></div></div></div></div>
| align = right
[[Category:Pages using multiple image with auto scaled images]]
| direction =vertical
 
| header=Art of ancient Egypt
{| class="sidebar sidebar-collapse nomobile vcard hlist"
| image1 = CairoEgMuseumTaaMaskMostlyPhotographed.jpg
! class="sidebar-title" |[[History of art]]
| caption1 =The ''[[Mask of Tutankhamun]]''; {{circa|1327&nbsp;BC}}; gold, glass and semi-precious stones; height: 54&nbsp;cm (21&nbsp;in); [[Egyptian Museum]] ([[Cairo]])
|-
| image2 = Great Pyramid of Giza and Egyptian sky.jpg
| class="sidebar-content" |
| caption2 = The [[Great Pyramid of Giza]], constructed between c. 2580–2560&nbsp;BC during the [[Old Kingdom of Egypt|Old Kingdom period]]
<div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="background:transparent;border-top:1px solid #aaa; text-align:center;">Periods</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content">
| footer=
* [[Prehistoric art|Prehistoric]]
}}
* [[Ancient art|Ancient]]
* [[Medieval art|Medieval]]
* [[Renaissance art]]
* [[Baroque]]
* [[Rococo]]
* [[Neoclassicism]]
* [[Revivalism (architecture)|Revivalism]]
* [[Romanticism]]
* [[Realism (art movement)|Realism]]
* [[Modern art|Modern]]
* [[Postmodern art|Postmodern]]
* [[Contemporary art|Contemporary]]
</div></div>
|-
| class="sidebar-content" |
<div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="background:transparent;border-top:1px solid #aaa; text-align:center;">Regions</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content">'''Art of the Middle East'''<br /><br />
 
* [[Art of Mesopotamia|Mesopotamian]]
* [[Art of ancient Egypt|Egyptian]]
* [[Hittite art|Hittite]]
* [[Persian art|Persian]]
* [[Pre-Islamic Arabia#Art|Arabian]]
* [[Ancient South Arabian art|South Arabian]]
* [[Phoenicia#Art|Phoenician]]
* [[Turkish art|Ottoman]]
 
'''[[History of Asian art|Art of Asia]]'''
 
* [[Indian art|Indian]]
* [[Chinese art|Chinese]]
* [[Central Asian art|Central Asian]]
* [[Japanese art|Japanese]]
* [[Korean art|Korean]]
* [[Newa art|Newa]]
* [[Bhutanese art|Bhutanese]]
* [[Tibetan art|Tibetan]]
* [[Vietnamese art|Vietnamese]]
* [[Thai art|Thai]]
* [[Cambodian art|Cambodian]]
* [[Khmer sculpture|Khmer]]
* [[Indonesian art|Indonesian]]
* [[Arts in the Philippines|Philippino]]
 
'''[[Art of Europe]]'''
 
* [[Minoan art|Minoan]]
* [[Cycladic art|Cycladic]]
* [[Etruscan art|Etruscan]]
* [[Dacian art|Dacian]]
* [[Celtic art|Celtic]]
* [[Scythian art|Scythian]]
* [[Ancient Greek art|Greek]]
* [[Hellenistic art|Hellenistic]]
* [[Iberian sculpture|Iberian]]
* [[Roman art|Roman]]
* [[Byzantine art|Byzantine]]
* [[Anglo-Saxon art|Anglo-Saxon]]
* [[Ottonian art|Ottonian]]
* [[Viking art|Viking]]
* [[Romanesque art|Romanesque]]
* [[Gothic art|Gothic]]
* [[Culture of ancient Rus|Rus]]
* [[Renaissance art|Renaissance]]
* [[Mannerism]]
* [[Baroque]]
* [[Rococo]]
* [[Neoclassicism]]
* [[Romanticism]]
* [[Realism (art movement)|Realism]]
* [[Impressionism]]
* [[Symbolism (art)|Symbolism]]
* [[Arts and Crafts movement|Decorative]]
* [[Post-Impressionism]]
* [[Art Nouveau]]
* [[Fauvism]]
* [[Expressionism]]
* [[Cubism]]
* [[Pop art|Pop]]
 
'''[[African art|Art of Africa]]'''
 
* [[Igbo art|Igbo]]
* [[Yoruba art|Yoruba]]
* [[Benin art|Benin]]
* [[Kuba art|Kuba]]
* [[Luba art|Luba]]
 
'''[[Visual arts by indigenous peoples of the Americas|Art of the Americas]]'''
 
* [[Pre-Columbian art|Pre-Columbian]]
* [[Ancient Maya art|Maya]]
* [[Muisca art|Muisca]]
* [[Native American art|Native American]]
* [[Inuit art|Inuit]]
 
'''[[Australia|Art of Australia]]'''
 
'''[[Art of Oceania]]'''</div></div>
|-
| class="sidebar-content" |
<div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="background:transparent;border-top:1px solid #aaa; text-align:center;">Religions</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content">
* [[Christian Art|Christian]]
** [[Catholic art|Catholic]]
** [[Art in the Protestant Reformation and Counter-Reformation|Protestant]]
* [[Buddhist Art|Buddhist]]
* [[Islamic art|Islamic]]
* [[Hindu art|Hindu]]
* [[Jain art|Jain]]
</div></div>
|-
| class="sidebar-content" |
<div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="background:transparent;border-top:1px solid #aaa; text-align:center;">Techniques</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content">
* [[Sculpture]]
* [[History of painting|Painting]]
* [[Pottery]]
* [[Calligraphy]]
* [[History of architecture|Architecture]]
* [[Photography]]
* [[Graphic arts]]
* [[Digital art]]
</div></div>
|-
| class="sidebar-content" |
<div class="sidebar-list mw-collapsible mw-collapsed"><div class="sidebar-list-title" style="background:transparent;border-top:1px solid #aaa; text-align:center;">Types</div><div class="sidebar-list-content mw-collapsible-content">
* [[Narrative art|Narrative]]
* [[Figurative art|Figurative]]
* [[Realism (arts)|Naturalist]]
* [[Symbolism (arts)|Symbolic]]
* [[Naïve art|Naïve]]
* [[Abstract art|Abstract]]
</div></div>
|-
| class="sidebar-navbar" |<templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles>
|}
'''Nghệ thuật Ai Cập cổ đại''' đề cập tới nền nghệ thuật được sản sinh trong thời kỳ [[Ai Cập cổ đại]] từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ 4 Sau Công Nguyên, trải dài từ [[Ai Cập thời tiền sử]] cho đến cuộc [[Constantine the Great and Christianity|Kitô giáo hóa]] của [[Ai Cập thuộc La Mã]]. Nó bao gồm các bức tranh, tượng điêu khắc, bức vẽ trên [[giấy cói]], [[Đồ sứ Ai Cập|đồ sứ]], trang sức, ngà voi, kiến trúc, và các phương tiện nghệ thuật khác. Nó cũng rất bảo thủ: phong cách nghệ thuật thời kỳ này thay đổi rất ít qua thời gian. Phần nhiều những tác phẩm nghệ thuật còn sót lại tới từ các phần mộ và di tích, cung cấp thêm những hiểu biết về [[niềm tin vào kiếp sau của người Ai Cập cổ đại]].
 
Tập tin:Badarian Burial.jpg|Một cuộc chôn cất Badarian. 4500–3850 trước Công nguyên
Tập tin:Woman-E 11887-IMG 9547-cropped.jpg|Bức tượng nhỏ của một người phụ nữ; 4400–4000&nbsp;BC; xương cá sấu; chiều cao: 8,7&nbsp;cm; [[Louvre|Bảo tàng Louvre]]
Tập tin:String of beads MET 32.2.42 EGDP012905.jpg|[en→vi]String of beads; 4400–3800 &nbsp;BC; the beads are made of bone, [[serpentinite]] and shell; length: 15 &nbsp;cm; Metropolitan Museum of Art
Tập tin:Vase in the shape of a hippopotamus. Early Predynastic, Badarian. Fifth millennium BC. From Mostagedda.jpg|[en→vi]Vase in the shape of a hippopotamus. Early Predynastic, Badarian. 5th millennium BC
</gallery>
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo|2}}
 
 
== Nguồn ==
 
== Liên kết ngoài ==
 
* [http://www.aldokkan.com/art/art.htm Nghệ thuật Ai Cập cổ đại - Aldokkan]
* [http://www.virtual-egyptian-museum.org/About/Story/About.Story-FR.html Bộ sưu tập Senusret] : Phần giới thiệu được chú thích kỹ lưỡng về nghệ thuật của Ai Cập
 
[[Thể loại:Thể loại:Bài viết có chứa video clip]]
{{Ai Cập cổ đại}}
{{Portal bar|Ai Cập cổ đại|Nghệ thuật}}
[[Thể loại:Thể loại:Mỹ thuật Ai Cập cổ đại]]
8.682

lần sửa đổi