Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
:{{re|TARGET6tidiem}} Cái này bạn phải [[Wikipedia:Chữ ký#Thay đổi chữ ký|thay đổi chữ ký]] nhé bạn. [[Thành_viên:Nguyenquanghai19|<span style="color:#FFBF00;">'''Nguyenquanghai'''</span><span style="color:#FF0000;"><sup>'''19'''</sup></span>]] 02:24, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::Bạn tham khảo [[Bản mẫu:Màu chữ|đây]] nhé [[Thành_viên:Nguyenquanghai19|<span style="color:#FFBF00;">'''Nguyenquanghai'''</span><span style="color:#FF0000;"><sup>'''19'''</sup></span>]] 02:28, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
==Yêu cầu==
Anh bán khóa hai trang này giúp tôi nhé: [[Thành viên:TARGET6tidiem]], [[Thành viên:TARGET6tidiem/chữ ký]]. Cám ơn. '''[[Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;font:monospace">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[Thảo luận Thành viên:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#008080,#20B2AA,#00CED1,#40E0D0,#7FFFD4,#00FFFF,#40E0D0,#00CED1);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text;">Thảo luận</span>]]</span></sub>''' 05:00, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
==Tặng bạn chút bánh trái==