Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Leemyongpak”

n
:::Cuộc biểu quyết của thí chủ giờ trở nên quá dài quá nguy hiểm, mới đầu còn đỡ chứ giờ bần đạo vào đọc chóng cả mặt, e hỏng cả đạo tâm.
:::Xin thứ lỗi, ta giờ sẽ đứng ngoài chờ kết quả thôi. Mong thí chủ hoan hỷ. [[Thành viên:Leemyongpak|Lý Đạo nhân]] <sup>người nói Đạo Lý</sup> 06:52, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:::::Cảm ơn nhận xét của các hạ, dù vấn đề có vẻ mệt nhưng tại hạ nghiệm thấy nếu quy về một mối thì cũng đáng đấy. Ngoài lề, tại hạ cảm thấy túc hạ chắc cũng phong thanh từ viễn thám báo tin vụ phi tiêu vào Ba Kếp A Vá của một vị thí chủ nọ trên tửu quán tây dương thu về một mớ lời, vừa lời doanh số vừa lời nhân tâm vừa lời danh tiếng, dân tình chốn thường thị hả hê lắm. Thấy bảo mấy thị lang/tuần bổ/ rồi mấy tên quan to to cũng dây máu ăn phần mờ ảo cái Ba Kếp A VÁ. Nhờ chốn thị phi đó mà mấy thứ ăn hại như Bờ lú rốn cũng lộ nhiều mồi nhậu nhiều. Có các cao nhân viết về "Vụ phi tiêu Ba Kép A Vá 2021" thì đỉnh của đỉnh.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 14:58, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
== Thảo luận về tên bài viết cho công ty, tổ chức Trung Quốc và văn hóa phẩm Trung Quốc ==