Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:أل فمات”

Thẻ: Trả lời Trực quan
 
::::Tôi stalk bạn làm đ gì? Tôi đang bận bù đầu chỉ rảnh sửa lăng nhăng hoặc chửi tục trên này thôi. còn chẳng có thời gian mà viết bài. bạn không phải người làm cái trang chọc ngoáy alphama này thì việc gì bạn phải nhảy dựng lên thế? Đừng nhại lại tôi như cái al-famat này nữa, tôi có ngọng "n" "l" cũng không đến lượt bạn. [[Thành viên:Hàn Tương Tử|Duy ngã độc tôn]] ([[Thảo luận Thành viên:Hàn Tương Tử|thảo luận]]) 16:20, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:::::Ai stalk người đấy tự biết, tôi không rảnh phải phân trần. Tôi được IP trên tag tên vào đây, chứ việc gì tôi phải mò vào. Tôi thấy bạn mới là người "nhảy dựng". Nhưng thôi, tôi không rảnh ngồi viết nhảm ở đây làm tốn thời gian bản thân. Còn về cái ngọng "n" "l" thì thú thực tôi nhìn khá là ngứa mắt nên nhại lại chứ chẳng cần phải đợi đến lượt. – [[User:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">'''Χλόη'''</span>]] &#124; [[User talk:Lệ Xuân|<span style="font-variant:small-caps;color:black;font-family:Palatino,Georgia;">Λη Ξυαν</span>]] 16:25, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)