Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Thời sự/Thanh bên”

Sửa các liên kết sửa đổi
(Sửa các liên kết sửa đổi)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
 
<!-- Please leave the "edit" link at the bottom of the section -->
<div class="editlink noprint plainlinks" style="font-size:85%; text-align:right">[{{SERVER}}{{localurl:PortalCổng thông tin:CurrentThời eventssự/SidebarThanh bên|action=edit}} sửa mục này]</div>
</div>
</div>
**[[Can thiệp của Ả Rập Xê Út ở Yemen]]
 
<div class="editlink noprint plainlinks" style="font-size:85%; text-align:right">[{{SERVER}}{{localurl:PortalCổng thông tin:CurrentThời eventssự/SidebarThanh bên|action=edit}} sửa mục này]</div>
</div>
</div>