Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|style="vertical-align: middle; padding: 3px;" | Xin chào, dạo này không biết bạn có khỏe không? [[user:bdanh|bdanh]] 07:35, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
|}
 
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (14:27, ngày 9 tháng 9 năm 2021) ==
 
Cho tôi hỏi lùi sửa thủ công có thông báo đã bị lùi sửa như lùi sửa tự động không ạ? '''[[User:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[User talk:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#008080,#20B2AA,#00CED1,#40E0D0,#7FFFD4,#00FFFF,#40E0D0,#00CED1);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Thảo luận</span>]]</span></sub>''' 14:27, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:TARGET6tidiem|TARGET6tidiem]] (02:57, ngày 10 tháng 9 năm 2021) ==
 
Cho tôi hỏi trang chào mừng ở mỗi trang thảo luận thành viên thì chỉ BQV mới được điền hay ai cũng được ạ? '''[[User:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[User talk:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#008080,#20B2AA,#00CED1,#40E0D0,#7FFFD4,#00FFFF,#40E0D0,#00CED1);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Thảo luận</span>]]</span></sub>''' 02:57, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)