Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Huyện Bắc Mê nằm ở phía đông tỉnh [[Hà Giang]], có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp huyện [[Bảo Lâm, Cao Bằng|Bảo Lâm]], tỉnh [[Cao Bằng]]
*Phía tây giáp huyện [[Vị Xuyên]] và thành phố [[Hà Giang (thành phố)|thành phố Hà Giang]]
*Phía nam giáp huyện [[Na Hang]], tỉnh [[Tuyên Quang]]
*Phía tây giáp huyện [[Vị Xuyên]] và [[Hà Giang (thành phố)|thành phố Hà Giang]]
*Phía bắc giáp huyện [[Yên Minh]].
 
Người dùng vô danh