Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*{{ok?}} Tương tự với ý kiến của 2 BQV. Không có cơ sở để đặc cách cho 2 nhóm bài đã nêu có tiêu đề phụ còn những nhóm bài khác thì không. [[Thành viên:NhacNy2412|<font color="red">˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜</font>]] 02:42, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::::Đề xuất này chỉ bàn tới 2 nhóm bài trên, không nói rằng những nhóm bài khác thì không được dùng. [[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] ([[Thảo luận Thành viên:Greenknight dv|thảo luận]]) 03:05, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:::::@[[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight dv]] vậy thì tôi càng {{phản đối}}. Một khi thảo luận được thông qua, bản mẫu được sử dụng thì tất cả các bài được có thể sử dụng và hiển thị tiêu đề phụ. Đến lúc đấy thì chẳng có quy chuẩn nào để xác định việc sử dụng tại các nhóm bài chưa qua thảo luận nữa. Wiki sẽ nhanh chóng thành cái bãi rác thôi. – &nbsp;[[Thành viên:NhacNy2412|<font color="red">˜“*°•༒𝓝𝓱𝓪𝓬𝓝𝔂༒•°*”˜</font>]] 04:01, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
::::::Đề xuất này không nói rằng những nhóm bài khác thì không được dùng, nhưng cũng không nói rằng những nhóm bài khác thì có thể được dùng. Đề xuất này đơn giản chỉ bàn tới 2 nhóm bài trên. [[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] ([[Thảo luận Thành viên:Greenknight dv|thảo luận]]) 04:49, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:::::::[[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] Nói chuyện huề vốn. Đường nào cũng chết. Nếu chỉ 2 nhóm bài này được dùng = có người dị nghị bất công với các nhóm bài khác. Nếu cho toàn bộ số bài dùng, Wikipedia sẽ loạn. Không thể bàn về 2 nhóm bài này mà không bàn tới những nhóm bài khác có được dùng hay không. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 05:25, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
*{{ok?}} Tôi thấy việc sử dụng dấu ngoặc như trong ví dụ là đủ rồi, không cần phức tạp thêm.[[Thảo luận Thành viên:Tín đồ Tốc độ|<font color="white"><span style="background:red"> Tín đồ </span><span style="background:black"> Tốc độ </span></font>]] 03:24, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
* {{oppose}} [[Hồ Chí Minh]] có [[Bút hiệu của Hồ Chí Minh|cả trăm]] tên, gồm nhiều tên nổi bật như Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành, Văn Ba, Bác, Tống Văn Sơ, Nguyễn Sinh Cung (tên thật), Côông (tên thật theo âm Nghệ Tĩnh)... thì biết chọn tên nào làm tên phụ? [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 06:46, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
*{{ok?}} Rất tiếc phải phản đối nhưng tôi chưa thấy có thêm được lợi ích gì mà chưa gì đã thấy sẽ đẻ ra thêm một đống thủ tục rườm rà, mọi người lại phải vào bầu bán mất thời gian về quy trình, nguyên tắc... [[Thành viên:Bluetpp|<span style="color:#f74399;"><strong>Tiểu Phương</strong></span>]] [[User talk:Bluetpp|<span style="color:#00bbe6;"><strong><sup>話そう!</sup></strong></span>]] 02:03, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
===Ý kiến nhan đề phụ===
8.671

lần sửa đổi