Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Việt Nam)”

Đã lùi lại sửa đổi 66108156 của 1.54.7.93 (thảo luận)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 66108156 của 1.54.7.93 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức ==
Tại Điều 88, Hiến pháp năm 2013 quy định thẩm quyền của Chủ tịch nước thì [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]] có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo sự đề nghị của [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10053006|title=Điều 88, Hiến pháp năm 2013|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|url-status=|access-date=}}</ref>
==QuâyyynQuân hàm==
 
Theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân ViệttyyyyyyViệt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2014<ref name=":2">{{Chú thích web|url=http://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-20-vbhn-vpqh-3040-1244?format=pdf|title=Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2014|last=|first=|date=|website=congbao.chinhphu.vn|archive-url=|archive-date=|url-status=live|access-date=}}</ref> tại Điều 15 thì chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cấp bậc quân hàm cao nhất là [[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Đại tướng]].
 
==Tiêu chuẩn ứng viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam==