Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Đề mục mới: →‎Nhờ giúp đỡ
Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
(Đề mục mới: →‎Nhờ giúp đỡ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
</div>
<!-- Tin nhắn của Thành viên:P.T.Đ@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=66105963 -->
 
== Nhờ giúp đỡ ==
 
Bạn ơi khi 1 trang bị xóa cách khôi phục thế nào chỉ giúp mình với [[Thành viên:Lnbichthu|Lnbichthu]] ([[Thảo luận Thành viên:Lnbichthu|thảo luận]]) 10:48, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)
122

lần sửa đổi