Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

(Đề mục mới: →‎Nhờ giúp đỡ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Bạn ơi khi 1 trang bị xóa cách khôi phục thế nào chỉ giúp mình với [[Thành viên:Lnbichthu|Lnbichthu]] ([[Thảo luận Thành viên:Lnbichthu|thảo luận]]) 10:48, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Lnbichthu}} Bạn có thể yêu cầu phục hồi trang đó ở [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên|Tin nhắn cho bảo quản viên]] hoặc qua [[Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang|biểu quyết]]. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 12:51, ngày 11 tháng 9 năm 2021 (UTC)