Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết chọn lọc cũ/Danh sách”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
{{•}} [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Hàn Quốc|Hàn Quốc]]
{{•}} [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Hy Lạp/2|Hy Lạp]]
{{•}} [[Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Hoa Kỳ|Hoa Kỳ]]
{{•}} [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Iceland|Iceland]]
{{•}} [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Köln|Köln]]