Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giải quần vợt Mỹ Mở rộng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| Bar Color = #B2C8FF
| Founded = {{start date and age/sandbox|df=yes|1881}}
| Editions = 139141 (20192021)
| City = [[New York City]], [[New York (state)|New York]],
| Country = [[Hoa Kỳ]]