Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:ChinQuoc”

→‎Tháng 9/2021: Trả lời
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tháng 9/2021: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
[[Thành viên:ChinQuoc|ChinQuoc]] ([[Thảo luận Thành viên:ChinQuoc|thảo luận]]) 07:13, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:nguồn [http://hdkh.cema.gov.vn/du-an-dieu-tra-co-ban/danh-muc-va-tom-tat-du-an-nam-2009-2016.htm 1], [https://hvdt.edu.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/khoi-cac-don-vi-su-nghiep/vien-nghien-cuu-van-hoa-dan-toc 2], đều dùng Xơ Drá. nói chung là ko rành vụ này lắm, các bạn cứ vui vẻ tự xử với nhau đi nhe, chào [[Thành viên:Khả Vân Đại Hãn|"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả"]] ([[Thảo luận Thành viên:Khả Vân Đại Hãn|thảo luận]]) 07:14, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:Nói chung anh tự xử đi, bye! '''[[User:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#7FFFD4,#00FFFF,#00FFFF,#40E0D0,#40E0D0,#00CED1,#00CED1,#20B2AA,#20B2AA,#20B2AA,#008080,#008080);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">TARGET6tidiem</span>]]<sub><span>[[User talk:TARGET6tidiem|<span style="background:linear-gradient(90deg,#008080,#20B2AA,#00CED1,#40E0D0,#7FFFD4,#00FFFF,#40E0D0,#00CED1);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Thảo luận</span>]]</span></sub>''' 07:16, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 
== Tháng 9/2021 ==