Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ChinQuoc”

</div>
<!-- Tin nhắn của Thành viên:P.T.Đ@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=66105963 -->
 
Khi nào bạn được cấp quyền thì treo bản mẫu tương ứng. Vì nó ảnh hưởng đến thống kê số lượng thành viên thuộc quyền nào trong các thể loại. Ngoài ra thì cũng không nên xóa thảo luận, bạn nên tạo trang con lưu trữ nếu không muốn nhìn thấy chúng. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 08:00, ngày 13 tháng 9 năm 2021 (UTC)