Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sáu cõi luân hồi”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:529F:51F8:60CB:BA5E:BD6:1332 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2603:8081:8D04:B792:BD49:31:1657:9FEC
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:529F:51F8:60CB:BA5E:BD6:1332 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2603:8081:8D04:B792:BD49:31:1657:9FEC)
Thẻ: Lùi tất cả
== Chung sống giữa các cõi ==
[[Tập tin:Saigon Zoo and Botanical Gardens 000.jpg|thế=Chúng sinh thuộc cõi người (con người) đang chung sống với chúng sinh thuộc cõi súc sinh (động vật) trong cùng một cảnh giới.|nhỏ|Chúng sinh thuộc cõi người (con người) đang chung sống với chúng sinh thuộc cõi súc sinh (động vật) trong cùng một cảnh giới.]]
Mặc dù được gọi là sáu cõi luân hồi nhưng thực chất chỉ có bốn cảnh giới sống vì những chúng sinh ở cõi trời và cõi a-tu-la sống cùng một cảnh giới và những chúng sinh ở cõi người và chúng sinh ở cõi súc sinh sống cùng một cảnh giới (con người vẫn đang sống chung với các loài động vật mặc dù con người thuộc cõi người, động vật thuộc cõi súc sinh). Chúng sinh thuộc cõi a-tu-la cảm nhận về chúng sinh thuộc cõi trời rất giống với chúng sinh thuộc cõi súc sinh cảm nhận về chúng sinh thuộc cõi người, nếu các loài động vật (cõi súc sinh) thường tranh giành nơi sống, thức ăn với con người (cõi người) thì chúng sinh thuộc cõi a-tu-la cũng thường hay gây sự với chúng sinh thuộc cõi trời mặc dù a-tu-la tuy làm nhiều việc tốt nhưng vẫn có sự nóng nảy, ganh tỵ và hơn thua.
 
==Xem thêm==