Khác biệt giữa các bản “Danh sách Hành cung Bá tước xứ Rhein”

n
| colspan="14" rowspan="3" style="background: #f99;" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!---Zweibrücken--->
| colspan="3" rowspan="6" style="background: #cbd;" |'''Zweibrücken-Birkenfeld'''<br>(1569-1731)
| rowspan="3" style="background:#cfc;" |'''Sulzbach'''<br><small>(Phong tước lần 21)</small><br>(1569-1604)
|-
| rowspan="13" style="background:#zzz;" |''Trở thánh một phần xứ <span style="background:#ffb;">'''Neuburg'''</span>''<br>(1597-1684)
|-
| style="background: #fff;" |18 tháng 5 năm 1557 – 11 tháng 6 năm 1569
| style="background: #fff;" |[[Pfalz-Neuburg]] và [[Pfalz-Zweibrücken]]
|-
|'''[[Friedrich II, Hành cung Tuyển hầu tước|Friedrich II]]'''<br><small>Thông thái</small>
| style="background:#d8f;" |[[Pfalz-Zweibrücken-Vohenstrauß-Parkstein]]
|[[Tập tin:Catharina Sophia of Legnica-Brzeg.jpg|không_khung|127x127px]]<br />[[Katharina Sophia xứ Liegnitz]]<br />26 tháng 2 năm 1587<br />3 người con
|-
| colspan="6" style="background:#d8f;" |''Zweibrücken-Vohenstrauss-Parkstein sát nhập vào xứ [[Pfalz-Neuburg]]''
|-
|[[Otto Heinrich, Hành cung Bá tước xứ Sulzbach|Otto Heinrich]]
|[[Tập tin:Otto Heinrich von Pfalz-Sulzbach (1556-1604, reg. 1582-1604).jpg|không_khung|119x119px]]
|22 tháng 7 năm 1556 – 29 tháng 8 năm 1604
|style="background:#cfc;" |11 tháng 6 năm 1569 – 29 tháng 8 năm 1604
|style="background:#cfc;" |[[Pfalz-Sulzbach]]
|[[Tập tin:Dorotea Maria del Palatinato.jpg|không_khung]]<br />[[Maria Dorothea xứ Württemberg]]<br />25 tháng 11 năm 1582<br />13 người con
|-
|[[Karl I, Hành cung Bá tước xứ Zweibrücken-Birkenfeld|Karl I]]
|[[Tập tin:Carolvs Pfalzgraff bei Rhein.jpeg|không_khung|128x128px]]
|4 tháng 9 năm 1560 – 16 tháng 12 năm 1600
|style="background: #cbd;" |11 tháng 6 năm 1569 – 16 tháng 12 năm 1600
|style="background: #cbd;" |[[Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld]]
|[[Dorothea xứ Braunschweig-Lüneburg (1570 – 1649)|Dorothea xứ Braunschweig-Lüneburg]]<br />13/23 tháng 2 năm 1586<br />4 người con
|-
| rowspan="2" |[[Philipp Ludwig, Hành cung Bá tước xứ Neuburg|Philipp Ludwig]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Philip Ludwig von Pfalz-Neuburg.JPG|không_khung|125x125px]]
| rowspan="2" |2 tháng 10 năm 1547 – 22 tháng 8 năm 1614
|style="background: #f99;" |11 tháng 6 năm 1569 – 29 tháng 8 năm 1604
|style="background: #f99;" |[[Pfalz-Neuburg]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Master Of Ac Monogram - Portrait of a Princess of Jülich, Cleve and Berg - WGA14366.jpg|không_khung|126x126px]]<br />[[Anna xứ Jülich-Kleve-Berg (1552 – 1632)|Anna xứ Jülich-Kleve-Berg]]<br />27 tháng 9 năm 1574<br />8 người con
|-
| style="background: #fff;" |29 tháng 8 năm 1604 – 22 tháng 8 năm 1614
| style="background: #fff;" |[[Pfalz-Neuburg]] và [[Pfalz-Sulzbach]]
|}