Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Methanol”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = CH<sub>3</sub>OH hoặc CH<sub>4</sub>O
| C = 1
| H = 4