Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bongo, Ghana”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage-->
<!-- Basic info ---------------->|official_name=Bongo|area_urban_sq_mi=|population_density_sq_mi=|population_density_km2=|population_total=5169|population_note=|population_footnotes=|population_as_of=2010|area_blank1_sq_mi=<!-- Population ----------------------->|area_blank1_km2=|area_blank1_title=|area_metro_sq_mi=|area_metro_km2=|area_urban_km2=|population_density_metro_km2=|area_water_percent=|area_water_sq_mi=|area_land_sq_mi=|area_total_sq_mi=|area_water_km2=|area_land_km2=<!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->|area_total_km2=<!-- ALL fields dealing with a measurements are subject to automatic unit conversion-->|area_footnotes=|unit_pref=Imperial <!--Enter: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->|area_magnitude=|established_date3=<!-- Area --------------------->|population_metro=|population_density_metro_sq_mi=|established_date2=|coordinates={{coord|10|54|32|N|0|48|28|W|region:GH|display=inline}}|website=|blank1_info=|blank1_name=|blank_info=|blank_name=|area_code=|postal_code=|postal_code_type=<!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->|elevation_ft=<!-- Area/postal codes & others -------->|elevation_m=220|elevation_footnotes=<!--for references: use <ref> </ref> tags-->|utc_offset_DST=|population_urban=|timezone_DST=[[Greenwich Mean Time|GMT]]|utc_offset=|timezone=[[Greenwich Mean Time|GMT]]|population_density_blank1_sq_mi=<!-- General information --------------->|population_density_blank1_km2=|population_blank2=|population_blank2_title=Religions|population_blank1=|population_blank1_title=Ethnicities|population_density_urban_sq_mi=|population_density_urban_km2=|established_title3=<!-- Incorporated (city) -->|established_title2=<!-- Incorporated (town) -->|other_name=|shield_size=|dot_mapsize=|image_dot_map=|map_caption1=|mapsize1=|image_map1=|map_caption=|mapsize=|image_map=|blank_emblem_size=|blank_emblem_type=|image_blank_emblem=|image_shield=|dot_x=|seal_size=|image_seal=|flag_size=|image_flag=|image_caption=|imagesize=300px|image_skyline=|motto=<!-- images and maps ----------->|settlement_type=[[Thị trấn]]|nickname=|native_name=<!-- for cities whose native name is not in English -->|dot_map_caption=|dot_y=|established_date=|government_type=|established_title=<!-- Settled -->|leader_name4=|leader_title4=|leader_name3=|leader_title3=|leader_name2=|leader_title2=|leader_name1=|leader_title1=<!-- for places with, say, both a mayor and a city manager -->|leader_name=|leader_title=|government_footnotes=|pushpin_map=Ghana<!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->|subdivision_name4=|subdivision_type4=|subdivision_name3=|subdivision_type3=|subdivision_name2=|subdivision_type2=|subdivision_name1=[[Vùng Thượng Đông|Thượng Đông]]|subdivision_type1=[[Vùng của Ghana|Vùng]]|subdivision_name={{flag|Ghana}}|subdivision_type=[[Quốc gia]]|pushpin_map_caption=Vị trí của Bongo tại Ghana<!-- Location ------------------>|pushpin_label_position=bottom|footnotes=}}'''Bongo''' là một thị trấn thuộc vùng [[Vùng Thượng Đông|Thượng Đông]], [[Ghana]].<ref name="Bawku West District2">[http://bongo.ghanadistricts.gov.gh/ Bongo District]</ref> Theo thống kê năm 2010, dân số thị trấn là 5.169 người.<ref name="Bongo">[http://www.statsghana.gov.gh/docfiles/2010_District_Report/Upper%20East/Bongo.pdf Ghana Statistical Service; 2010 Population & Housing Census, District Analytical Report, Bongo District ('''pdf-fil''')] {{Wayback|url=http://www.statsghana.gov.gh/docfiles/2010_District_Report/Upper%20East/Bongo.pdf|date=20160305124314}} Läst 5 november 2015.</ref>
 
== Giao thông ==
Bongo có một trạm xe buýt trên tuyến đường lớn dẫn đến thủ phủ vùng [[Bolgatanga]].<ref>[https://www.google.com/maps/place/Bongo+Bus+Station/@10.9109763,-0.8106056,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xe2b3c659cdaab17:0x33ecf2afa8240a50!2sBongo,+Ghana!3b1!8m2!3d10.9090167!4d-0.8079772!3m4!1s0xe2b3c6a4e063aa5:0x5b5ebb29b389e2c!8m2!3d10.9093489!4d-0.8073518?hl=vi "Bongo Bus Station"]. [[Google Maps]]. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2021.</ref>
 
== Tham khảo ==