Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chồng giao thức”

Tính năng gợi ý liên kết: 2 liên kết được thêm.
(Sửa đổi từ ngữ kĩ thuật)
(Tính năng gợi ý liên kết: 2 liên kết được thêm.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiệm vụ người mới Gợi ý: thêm liên kết
 
Các [[giao thức truyền thông|giao thức]] trong một bộ thường được thiết kế cho một mục đích duy nhất. Việc phân module này làm cho nhiệm vụ thiết kế và đánh giá dễ dàng hơn. Do mỗi module giao thức thường giao tiếp với hai module khác, chúng thường được hình dung như các ''tầng'' trong một chồng các giao thức. Giao thức thấp nhất luôn làm việc với các tương tác vật lý "bậc thấp" với phần cứng. Mỗi tầng cao hơn lại bổ sung thêm tính năng mới. Các ứng dụng người dùng theo thói quen thường chỉ tương tác với các tầng trên cùng. (Xem thêm [[mô hình OSI]].)
 
Trong cài đặt thực tế, các chồng giao thức thường được chia thành ba phần chính dành cho môi trường truyền dẫn, giao vận, và ứng dụng. Một [[hệ điều hành]] cụ thể thường có hai giao diện phần mềm được định nghĩa chặt chẽ, một nằm giữa các tầng môi trường và giao vận, và một nằm giữa các [[tầng giao vận]] và các ứng dụng.
 
Giao diện môi trường-giao vận định nghĩa cách phần mềm giao thức giao vận sử dụng các loại phần cứng và môi trường cụ thể. Ví dụ, giao diện này định nghĩa cách phần mềm giao vận [[TCP/IP]] liên lạc với phần cứng [[Ethernet]]. Ví dụ về các giao diện này bao gồm [[Open Data-Link Interface|ODI]] và [[Network Driver Interface Specification|NDIS]] trong hệ điều hành [[Microsoft Windows]] và [[DOS]].
[A] [B]_____[C]
 
Tưởng tượng ba máy tính ''A'', ''B'', và ''C''. ''A'' và ''B'' đều có thiết bị vô tuyến và có thể liên lạc bằng sóng điện từ theo một giao thức mạng thích hợp, chẳng hạn [[IEEE 802.11]]. ''B'' và ''C'' nối với nhau bằng cáp và trao đổi dữ liệu qua đó theo một giao thức, chẳng hạn [[Ethernet]]. Tuy nhiên, cả hai giao thức này đều không thể chuyển thông tin từ ''A'' đến ''C'', do hai máy tính này thực chất nằm trên hai mạng khác nhau. Do đó, ta cần một giao thức [[liên mạng]] để "kết nối" chúng.
 
Ta có thể kết hợp hai giao thức để tạo thành giao thức thứ ba dành cho cả việc truyền dữ liệu qua cáp và bằng sóng vô tuyến, nhưng như vậy, ta sẽ cần một siêu-giao thức cho mỗi cặp giao thức có thể. Phướng án tốt hơn là giữ nguyên các giao thức cơ bản và thiết kế một giao thức có thể hoạt động bên trên một giao thức cơ bản bất kỳ. [[IP|Giao thức IP]] (''Internet Protocol - IP'') là một ví dụ. Điều này tạo nên hai chồng, mỗi chồng gồm hai giao thức. Giao thức liên mạng sẽ liên lạc với từng giao thức cơ bản bằng ngôn ngữ đơn giản của giao thức đó. Các giao thức cơ bản không trực tiếp nói chuyện với nhau.
1

lần sửa đổi