Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phụ Hảo”

Thẻ: Đã được lùi sửa Thêm nội dung không nguồn
Thẻ: Đã được lùi sửa Thêm nội dung không nguồn
==Ghi chép lịch sử==
 
Theo những tư liệu có liên quan trong văn giáp cốt cho biết thì Phụ Hảo là một tướng lĩnh rất có tài năng, nắm đại quyền về quân sự, chinh nam phạt bắc, tiếng tăm vang dội. Trong những cuộc chiến tranh Vũ Đinh tiến hành nhằm chống lại sự quấy nhiễu của các bộ tộc, quốc gia xung quanh, có lúc Phụ Hảo làm tướng tiên phong, có lúc một mình thống lĩnh đại quân. Trong cuộc chiến chống [[Người Khương|Khương Phương]], trong giáp cốt bốc từ có một câu: ''“Tân tý bốc, tranh chinh: đăng Phụ Hảo tam thiên, đăng tộc vạn, hô phạt Khương”'' (quẻ tân tý, hỏi chiến tranh: Phụ Hảo dẫn ba ngàn quân, cùng một vạn người, hô hào đi chinh phạt Khương Phương). Có nghĩa là bà đã chiêuchỉ mộhuy một vạn ba ngàn quân, tự mình mìnhlàm thống soái chỉ huy, vào thời đại bấy giờ một vạn ba ngàn quân một hành động quân sự đại quy mô.<ref name=cambridge>{{chú thích sách
| first=Patricia| last= Ebrey| year= 2006| title=The Cambridge Illustrated History of China| language=en| publisher=Cambridge University Press| pages= 26–27}}</ref>
 
56

lần sửa đổi