Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII”

|[[Trung tướng]], Chủ nhiệm [[Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng]]
| style="background:#FF0000; color:white;" |
|Bí thư [[Tỉnh ủy Cao Bằng]] <ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Trien-khai-quyet-dinh-cua-Bo-Chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo/446689.vgp|tựa đề=Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ|url-status=live}}</ref>
|[[Trung tướng]], Chủ nhiệm [[Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)|Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng]]
|1009/20192021-nay
|
|- align="center"