Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Cao Bằng”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox cơ quan Việt Nam|Bầu bởi=Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng|Số khóa=XIX|Thời gian thành lập=1930|Đạo luật ủy quyền=[[Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam]]|Tên gọi thành viên=Cơ cấu Tỉnh ủy|Tên gọi cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam=<big>Tỉnh ủy Cao Bằng</big>|Thành viên liên tiếp=|Thành viên 5=[[#Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh|Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX]]|Thành viên 4=[[#Ban Thường vụ Tỉnh ủy|Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX]]|Thành viên 3=[[Hoàng Xuân Ánh]]|Thành viên 2=[[Triệu Đình Lê]] (phụ trách tỉnh ủy)|Thành viên 1=[[Trần Hồng Minh]]|Số người 5=53|Số người 4=15|Số người 3=1|Số người 2=1|Cấp hàm 1=[[Trần Hồng Minh]]|[[Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]]|Chức vụ 1=Bí thư|Nhiệm kỳ kết thúc=2025|Nhiệm kỳ bắt đầu=2020|Loại hình hình thành=Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng|Logo 1 thuyết minh=Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam|Logo 1 kích thước=200px|Logo 1=Flag of the Communist Party of Vietnam.svg|Kiểm tra kỷ luật=Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng|Khu vực 1=Số 011, Đường Hoàng Đình Giong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng|Cấp hành chính=Cấp tỉnh|Cơ quan chủ quản=[[Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]<br />[[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]]<br />[[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Bí thư Trung ương]]|Chức vụ 5=Tỉnh ủy viên|Chức vụ 4=Thường vụ Tỉnh ủy|Chức vụ 3=Phó Bí thư|Chức vụ 2=Phó Bí thư Thường trực}}
'''[[Tỉnh ủy]] [[Cao Bằng]]''' hay còn được gọi '''Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng''' là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, do Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh bầu.