Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PDF”

Hồi sửa về bản sửa đổi 64497859 của TheFriendlyRobot (talk)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Hồi sửa về bản sửa đổi 64497859 của TheFriendlyRobot (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
 
== Liên kết ngoài ==
* <ref>[http://www.pdfa.org/ PDF Association] - The PDF Association is the industry association for software developers producing or processing PDF files.</ref>
* <ref>[http://partners.adobe.com/public/developer/tips/topic_tip31.html Adobe PDF 101: Summary of PDF]</ref>
* <ref>[https://www.adobe.com/print/features/psvspdf/ Adobe: PostScript vs. PDF] – Official introductory comparison of PS, EPS vs. PDF.</ref>
{{Sơ khai}}
{{Định dạng tập tin đồ họa}}