Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PDF”

Hồi sửa về bản sửa đổi 66140561 của Nguyenmy2302 (talk)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Hồi sửa về bản sửa đổi 66140561 của Nguyenmy2302 (talk))
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
 
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.pdfa.org/ PDF Association] - The PDF Association is the industry association for software developers producing or processing PDF files./
* [http://partners.adobe.com/public/developer/tips/topic_tip31.html Adobe PDF 101: Summary of PDF]/
* [https://www.adobe.com/print/features/psvspdf/ Adobe: PostScript vs. PDF] – Official introductory comparison of PS, EPS vs. PDF./
{{Sơ khai}}
{{Định dạng tập tin đồ họa}}