Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Bắc thang lên hỏi ông trời”

Thẻ: Thông báo gửi rộng rãi
Thẻ: Mã nguồn Đề tài mới
</div>
<!-- Tin nhắn của Thành viên:P.T.Đ@viwiki gửi cho mọi người trong danh sách tại https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy/Danh_s%C3%A1ch_th%C6%B0&oldid=66105963 -->
 
== [[Thành viên:Bình Giang]] ==
 
Bạn ẩn phiên bản của một trang đã bị xóa làm gì vậy? Đằng nào mà nó chả bị xóa rồi, và đằng nào thì tôi (hay bất kỳ người cầm công cụ nào khác) cũng sẽ đọc được các phiên bản đó thôi à. – [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 10:10, ngày 16 tháng 9 năm 2021 (UTC)
16.205

lần sửa đổi