Khác biệt giữa các bản “Phú Lê”

Đặt biển thì cũng nên tìm hiểu bản mẫu đó có ý nghĩa gì
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Đặt biển thì cũng nên tìm hiểu bản mẫu đó có ý nghĩa gì)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Wiki hóa|date=tháng 6/2021}}
{{Thông tin nhân vật
| tên = Phú Lê