Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hợp chất bor”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* [[Triethylboran|BEt<sub>3</sub>]]
* [[Tetraacetyl diborat|Ac<sub>4</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]]
* C<sub>2</sub>H<sub>12</sub>B<sub>10</sub> ([[o-Carboran|Ortho]], [[m-Carboran|Meta]], [[p-Carboran|Para]])
 
|group8 = [[Muối (hóa học)|Muối]] của [[bor]]