Khác biệt giữa các bản “Bari”

n
lỗi whitespace
n (lỗi whitespace)
 
Nhóm [[Hóa học kim loại hữu cơ nhóm 2|hợp chất hữu cơ của bari]] là một nhóm hợp chất đang tiếp tục được nghiên cứu: ví dụ, đã có một số hợp chất điankylbari cũng như ankylhalobari đã biết.{{sfn|Ullman|2005|p=3}}
{{Hợp chất bari}}
 
=== Đồng vị ===
* [http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Ba Elementymology & Elements Multidict]
* [https://web.archive.org/web/20120227061852/http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA338490 3-D Holographic Display Using Strontium Barium Niobate]
{{Hợp chất bari}}
{{Thanh cổng thông tin|Khoa học||Hóa học}}
{{bảng tuần hoàn thu gọn}}
{{kiểm soát tính nhất quán}}