Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Ffeed-dyk-page”

Sửa các phiếu bạn có biết trong nguồn cấp di động
n
(Sửa các phiếu bạn có biết trong nguồn cấp di động)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Wikipedia:Bạn có biết/{{#time: o|now}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/{{#ifexpr: {{CURRENTDOW}} != 0 | {{#expr: ceil({{CURRENTDOW}}/2) }} | 4 }}
{{#switch: {{CURRENTDOW}}
| 1 = {{#ifexist: Wikipedia:Bạn có biết/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/1
| Wikipedia:Bạn có biết/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/1
}}
| 5 = {{#ifexist: Wikipedia:Bạn có biết/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/2
| Wikipedia:Bạn có biết/{{CURRENTYEAR}}/Tuần {{CURRENTWEEK}}/2
}}
}}