Khác biệt giữa các bản “MediaWiki:Ffeed-good-page”

Trang mới: “{{#ifexist: Wikipedia:Bài viết tốt/{{#time: o}}/Tuần {{CURRENTWEEK}} | Wikipedia:Bài viết tốt/{{#time: o}}/Tuần {{CURRENTWEEK}} }}”
(Trang mới: “{{#ifexist: Wikipedia:Bài viết tốt/{{#time: o}}/Tuần {{CURRENTWEEK}} | Wikipedia:Bài viết tốt/{{#time: o}}/Tuần {{CURRENTWEEK}} }}”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
(Không có sự khác biệt)