Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Tấn Dũng”

Nguyễn Tấn Dũng chưa từng tham gia công an nhân dân và cũng chưa từng được phong quân hàm cấp tướng
Không có tóm lược sửa đổi
(Nguyễn Tấn Dũng chưa từng tham gia công an nhân dân và cũng chưa từng được phong quân hàm cấp tướng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| website = http://nguyentandung.chinhphu.vn
| phu nhân = Trần Thanh Kiệm
| phục vụ = [[Tập tin:Vietnam Flag of the People's PublicArmy Securityof insigniaVietnam.svg|22px]] [[Công an nhân dân Việt Nam]]
| cấp bậc = {{QH|thiếu tướng công an}}
| học vấn = Cử nhân Luật
}}