Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kinh giây = 5
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|zoom=9|frame-width=280}}
| diện tích = 856,07 km²
| dân số = 60.500 người<ref name=HAGIANG2019/>
| mật độ dân số thành thị = 70 người/km² ( %)
| dân số nông thôn = người ( %)
| thời điểm dân số = 20182019
| mật độ dân số = 70 người/km²
| dân tộc =
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Hà Giang]]
| huyện lỵ = thịThị trấn [[Yên Phú, Bắc Mê|Yên Phú]]
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 12 [[xã (Việt Nam)|]]
| Vị trí = Phía đông của tỉnh Hà Giang
| diệnthành tíchlập = 864,28 km²
| trụ sở UBND =
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 12 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| thời điểm dân số = 2018
| dân số = 60.500 người <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.7.</ref>
| mật độ dân số = 70 người/km²
| dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->
| chủ tịch HĐND = <!-- Tên Chủ tịch Hội đồng nhân dân -->
| chủ tịch UBND = <!-- Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân -->
|bí thư = <!-- Tên Bí thư huyện ủy -->
| điện thoại = <!-- Điện thoại trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822800 -->
| mã hành chính = 031<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| biển số xe = 23-K1}}
| web = {{url|http://bacme.hagiang.gov.vn/ }}
|biển số xe=23-K1}}
}}
 
'''Bắc Mê''' là một huyện thuộc tỉnh [[Hà Giang]], [[Việt Nam]].<ref name =HaGiang-tt21 >[https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-21-2013-tt-btnmt-ve-danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-thuy-van-kinh-te-xa-hoi-phuc-vu-cong-tac-thanh-lap-ban-do-tinh-ha-giang-31d87.html Thông tư 21/2013/TT-BTNMT ngày 01/08/2013] của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh... phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.</ref><ref name=qd124cp@2004 >[https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-124-2004-qd-ttg-bang-danh-muc-ma-so-don-vi-hanh-chinh-viet-nam-cc68.html Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 08/07/2004] ban hành Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam có đến 30/6/2004. Thuky Luat Online, 2016. Truy cập 25/12/2018.</ref>
43.070

lần sửa đổi