Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Huyện được thành lập ngàyNgày [[18 tháng 11]] năm [[1983]] theo Quyết định số 136-HĐBT của, [[Hội đồng Bộ trưởng]] trênban hành sởQuyết tiếpđịnh nhậnsố 10 xã: Đường Âm, Giáp Chung, Lạc Nông, Minh Ngọc, Minh Sơn, Phú Nam, Thượng Tân, Yên Cường, Yên Định, Yên Phú từ huyện [[Vị Xuyên]], khi đó thuộc tỉnh [[Hà Tuyên]].136-HĐBT<ref name=136/1983/QĐ-HĐBT>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh136-hdbtdieu-chinh-dia-gioi-huyen-thuoc-tinh-ha-tuyen-44772.aspx/ Quyết định 136-HĐBT năm 1983 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hà Tuyên]</ref> về việc thành lập huyện Bắc Mê trên cơ sở tách 10 xã: Đường Âm, Giáp Chung, Lạc Nông, Minh Ngọc, Minh Sơn, Phú Nam, Thượng Tân, Yên Cường, Yên Định, Yên Phú của huyện [[Vị Xuyên]].
 
Ngày [[13 tháng 2]] năm [[1987]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 28-HĐBT<ref name=28/1987/QĐ-HĐBT>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-28-HDBT-chia-mot-so-xa-va-thanh-lap-thi-tran-cua-huyen-Bac-Me-Na-Hang-Yen-Son-tinh-Ha-Tuyen-37280.aspx/ Quyết định 28-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Bắc Mê, Na Hang và Yên Sơn thuộc tỉnh Hà Tuyên]</ref> về việc:
Ngày [[13 tháng 2]] năm [[1987]], chia xã Đường Âm thành 2 xã lấy tên là xã Đường Âm và xã Đường Hồng; chia xã Yên Cường thành 2 xã lấy tên là xã Yên Cường và xã Phiêng Luông; chia xã Yên Phú thành 2 xã lấy tên là xã Yên Phú và xã Yên Phong.
*Chia xã Đường Âm thành hai xã là xã Đường Âm và xã Đường Hồng
*Chia xã Yên Cường thành 2 xã lấy tên là xã Yên Cường và xã Phiêng Luông
*Chia xã Yên Phú thành 2 xã lấy tên là xã Yên Phú và xã Yên Phong
*Tách 3 xóm Bách Sơn, Khuổi Nâng và Tả Luông của xã Minh Ngọc để sáp nhập vào xã Thượng Tân.
 
Năm [[1991]], tỉnh [[Hà Giang]] được tái lập từ tỉnh Hà Tuyên, Bắc Mê thành huyện của tỉnh Hà Giang.
 
Ngày [[31 tháng 3]] năm [[2009]], Chính phủ ban hànhNghị định số 11/NĐ-CP<ref name=11/2009/NĐ-CP>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-11-nd-cp-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-thi-tran-huyen-ly-tai-cac-huyen-dong-van-bac-me-xin-man-thuoc-tinh-ha-giang-86889.aspx/ Nghị định số 11/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang]</ref> về việc thành lập thị trấn Yên Phú - huyện lỵ huyện Bắc Mê trên cơ sở toàn bộ của xã Yên Phú.
Ngày [[31 tháng 3]] năm [[2009]], chuyển xã Yên Phú thành thị trấn Yên Phú - thị trấn huyện lị huyện Bắc Mê.
 
==Hành chính==
43.070

lần sửa đổi