Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[13 tháng 2]] năm [[1987]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 28-HĐBT<ref name=28/1987/QĐ-HĐBT>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-28-HDBT-chia-mot-so-xa-va-thanh-lap-thi-tran-cua-huyen-Bac-Me-Na-Hang-Yen-Son-tinh-Ha-Tuyen-37280.aspx/ Quyết định 28-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Bắc Mê, Na Hang và Yên Sơn thuộc tỉnh Hà Tuyên]</ref> về việc:
*Chia xã Đường Âm thành hai xã là xã Đường Âm và xã Đường Hồng
*Chia xã Yên Cường thành 2hai lấy tên là xã Yên Cường và xã Phiêng Luông
*Chia xã Yên Phú thành 2hailấy tên là xã Yên Phú và xã Yên Phong
*Tách 3 xóm Bách Sơn, Khuổi Nâng và Tả Luông của xã Minh Ngọc để sáp nhập vào xã Thượng Tân.
 
43.070

lần sửa đổi