Khác biệt giữa các bản “Augustinô Nguyễn Văn Mới”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Augustinô Nguyễn Văn Mới | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1806 | nơi sinh = Thái Bình, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1839|12|19|1806|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 27 tháng 05 năm 1900 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Lêô XI…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Augustinô Nguyễn Văn Mới | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1806 | nơi sinh = Thái Bình, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1839|12|19|1806|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 27 tháng 05 năm 1900 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Lêô XI…”)
(Không có sự khác biệt)