Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

n
từ khóa mới cho Thể loại:Trường đại học và cao đẳng tại Thái Nguyên: "Kinh tế và Quản trị kinh doanh" dùng HotCat
n (từ khóa mới cho Thể loại:Đại học Thái Nguyên: "Kinh tế và Quản trị kinh doanh" dùng HotCat)
n (từ khóa mới cho Thể loại:Trường đại học và cao đẳng tại Thái Nguyên: "Kinh tế và Quản trị kinh doanh" dùng HotCat)
[[Thể loại:Đại học Thái Nguyên|Kinh tế và Quản trị kinh doanh]]
[[Thể loại:Đại học và cao đẳng kinh tế Việt Nam]]
[[Thể loại:Trường đại học và cao đẳng tại Thái Nguyên‎Nguyên|Kinh tế và Quản trị kinh doanh]]
[[Thể loại:Đại học và cao đẳng công lập tại Việt Nam]]