Khác biệt giữa các bản “Danh sách Hành cung Bá tước xứ Rhein”

n
|[[Tập tin:Stefan von Pfalz-Simmern-Zweibrücken.jpg|không_khung|140x140px]]
|23 tháng 6 năm 1385 – 14 tháng 2 năm 1459
|style="background: #cef;" |3 tháng 10 năm 1410 – 14 tháng 2 năm 1459{{Efn|Sau hôn nhân thì ông sở hữu thêm Bá quốc Veldenz. Sau khi ông mất thì xứ Zweibrücken tách ra khỏi Pfalz-Simmern.}}
|style="background: #cef;" |[[Nhà Pfalz-Simmern|Pfalz-Simmern]]
|[[Tập tin:Anna von Veldenz.jpg|không_khung|134x134px]]<br />[[Anna xứ Veldenz, Hành cung Bá tước phu nhân vùng Rhine|Anna xứ Veldenz]]<br />1409<br />8 người con
|
|19 tháng 11 năm 1417 – 29 tháng 11 năm 1480
|style="background: #cef;" |144414 tháng 2 năm 1459 – 29 tháng 11 năm 1480
|style="background: #cef;" |[[Nhà Pfalz-Simmern|Pfalz-Simmern]]
|[[Margaret xứ Geldern (1436–1486)|Margaret xứ Geldern]]<br /> 6 tháng 8 năm 1454<br />10 người con
|[[Tập tin:Herzog Ludwig I. der Schwarze von Zweibrücken und Veldenz (1423 – 1489).jpg|không_khung|134x134px]]
|1424 – 19 tháng 7 năm 1489
|style="background: #f99;" |144414 tháng 2 năm 1459 – 19 tháng 7 năm 1489
|style="background: #f99;" |[[Pfalz-Zweibrücken]]
|[[Johanna xứ Croÿ]]<br />20 tháng 3 năm 1464<br />12 người con
|[[Tập tin:Gertner Otto Henry of Palatinate (detail).jpg|không_khung|129x129px]]
|10 tháng 4 năm 1502 – 12 tháng 2 năm 1559
|style="background:#ffb;" |30 tháng 7 năm 1505 – 1557{{Efn|Đồng cai trị xứ Neuburg cùng với Philipp I Hiêu chiến cho đến năm 1541.}}
|style="background:#ffb;" |[[Pfalz-Neuburg]]
|[[Tập tin:Barthel Beham 006.jpg|không_khung|130x130px]]<br />[[Susanna xứ Bayern]]<br />16 tháng 10 năm 1529<br />Không có con
|[[Philipp I]]<br><small>Hiếu chiến</small>
|[[Tập tin:Count Palatine Philip the Warlike, by Hans Baldung.jpg|không_khung|138x138px]]
|12 tháng 11 năm 1503 – 4 tháng 7 năm 16481548
|style="background:#ffb;" |1505 – 430 tháng 7 năm 1505 – 1541
|style="background:#ffb;" |[[Pfalz-Neuburg]]
|Không kết hôn
| rowspan="2" |[[Tập tin:Bildnis des Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken-Neuburg.jpg|không_khung|142x142px]]
| rowspan="2" |26 tháng 9 năm 1526 – 11 tháng 6 năm 1569
|style="background: #f99;" |3 tháng 12 năm 1532 – 11 tháng 6 năm 1569{{Efn|Đồng cai trị xứ Zweibrücken cùng chú của mình là Rupert I cho đến năm 1543.}}
|style="background: #f99;" |[[Pfalz-Zweibrücken]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Anna, 1529-1591, prinsessa av Hessen-Kassel, pfalzgrevinna av Zweibrücken - Nationalmuseum - 15765.tif|không_khung|175x175px]]<br />[[Anna xứ Hesse]]<br />24 tháng 2 năm 1454<br />13 người con
|[[Otto Heinrich, Hành cung Bá tước xứ Sulzbach|Otto Heinrich]]
|[[Tập tin:Otto Heinrich von Pfalz-Sulzbach (1556-1604, reg. 1582-1604).jpg|không_khung|119x119px]]
|22 tháng 7 năm 1556 – 29 tháng 8 năm 1604{{Efn|Sau khi ông mất xứ Sulzbach được chuyển qua cho anh trai của ông là Philipp Ludwig cai trị cùng với xứ Neuburg.}}
|style="background:#cfc;" |11 tháng 6 năm 1569 – 29 tháng 8 năm 1604
|style="background:#cfc;" |[[Pfalz-Sulzbach]]
|[[Tập tin:Georg Gustav von Pfalz-Veldenz.jpg|không_khung|123x123px]]
|6 tháng 2 năm 1564 – 3 tháng 6 năm 1634
|style="background:#ac9;" |1598 – 3 tháng 6 năm 1634{{Efn|Đồng cai trị xứ Veldenz cùng với những người con khác của Georg Johann I, Hành cung Bá tước xứ Veldenz.|name=Georg Johann I's son jointly ruled.}}
|style="background:#ac9;" |[[Bá quốc Veldenz|Pfalz-Veldenz]]
|[[Tập tin:Stuttgart Stiftskirche Tischgrab Pfalzgräfin Elisabeth 6.jpg|không_khung|100x100px]]<br />[[Elisabeth xứ Württemberg (1548–1592)|Elisabeth xứ Württemberg]]<br />30 tháng 10 năm 1586<br />Không có con
|[[Tập tin:Johann August zu Veldenz-Lützelstein.jpg|không_khung|129x129px]]
|26 tháng 11 năm 1575 – 18 tháng 9 năm 1611
|style="background:#ac9;" |1598 – 18 tháng 9 năm 1611{{Efn|Đồng cai trị xứ Veldenz cùng với những người con khác của Georg Johann I, Hành cung Bá tước xứ Veldenz.|name=Georg Johann I's son jointly ruled.}}
|style="background:#ac9;" |[[Bá quốc Veldenz|Pfalz-Veldenz]] ([[Pfalz-Lützelstein|Lützelstein]])
|[[Tập tin:Anna Elisabeth von der Pfalz-Simmern.jpg|không_khung|135x135px]]<br />[[Anna Elisabeth xứ Pfalz]]<br />1599<br />Không có con
|-
|[[Ludwig Philipp, Hành cung Bá tước xứ Guttenberg|Ludwig Philipp]]{{Efn|Đồng cai trị xứ Guttenberg cùng với Georg Johann II.}}
|[[Tập tin:Ludwig Philipp von Pfalz-Veldenz.jpg|không_khung|168x168px]]
|24 tháng 11 năm 1577 – 24 tháng 10 năm 1601
|style="background:#ac9;" |1598 – 24 tháng 10 năm 1601{{Efn|Đồng cai trị xứ Veldenz cùng với những người con khác của Georg Johann I, Hành cung Bá tước xứ Veldenz.|name=Georg Johann I's son jointly ruled.}}
|style="background:#ac9;" |[[Bá quốc Veldenz|Pfalz-Veldenz]] ([[Pfalz-Guttenberg|Guttenberg]])
|Không kết hôn
|
|24 tháng 6 năm 1586 – 29 tháng 9 năm 1654
|style="background:#ac9;" |1598 – 29 tháng 9 năm 1654{{Efn|Đồng cai trị xứ Guttenberg cùng với Ludwig Philipp, Hành cung Bá tước xứ Guttenberg cho đến 24 tháng 10 năm 1601.}}{{Efn|Đồng cai trị xứ Veldenz cùng với những người con khác của Georg Johann I, Hành cung Bá tước xứ Veldenz.|name=Georg Johann I's son jointly ruled.}}{{Efn|Xứ Lützelstein sát nhập vào ngày 16 tháng 9 năm 1611.}}
|style="background:#ac9;" |1598 – 29 tháng 9 năm 1654
|style="background:#ac9;" |[[Bá quốc Veldenz|Pfalz-Veldenz]] ([[Pfalz-Guttenberg|Guttenberg]])
|[[Susanna xứ Sulzbach]]<br />6 tháng 6 năm 1603<br />4 người con
|[[Tập tin:ChristianAugustPfalzSulz.jpg|không_khung|137x137px]]
|26 tháng 7 năm 1622 – 23 tháng 4 năm 1708
|style="background:#cfc;" |14 tháng 8 năm 1632 – 23 tháng 4 năm 1708{{Efn|Ông không kiểm soát đất Hilpoltsein cho đến sau cái chết của Johann Friedrich năm 1644.}}
|style="background:#cfc;" |[[Pfalz-Sulzbach]]
|[[Amalie xứ Nassau-Siegen]]<br />3 tháng 4 năm 1649<br />5 người con
|[[Tập tin:Leopold Louis of Palatinate-Veldenz.jpg|không_khung|147x147px]]
|1 tháng 2 năm 1625 – 29 tháng 9 năm 1694
|style="background:#ac9;" |3 tháng 6 năm 1634 – 29 tháng 9 năm 1694{{Efn|Các vùng đất của xứ Veldenz tái thống nhất dưới quyền cai trị của ông vào năm 1654.}}
|style="background:#ac9;" |[[Bá quốc Veldenz|Pfalz-Veldenz]]
|[[Agatha Christine xứ Hanau-Lichtenberg]]<br />4 tháng 7 năm 1648<br />12 người con
| rowspan="2" |[[Tập tin:Fredrik Ludvig, 1619-1681, pfalzgreve av Landsberg och Zweibrücken - Nationalmuseum - 15766.tif|không_khung|113x113px]]
| rowspan="2" |27 tháng 10 năm 1619 – 11 tháng 4 năm 1681
|style="background:#eac;" |30 tháng 9 năm 1645 – 9 tháng 7 năm 1661{{Efn|Pfalz-Zweibrücken sát nhập vào Pfalz-Landsberg.}}
|style="background:#eac;" |[[Pfalz-Landsberg]]
| rowspan="2" |[[Juliane Magdalena xứ Pfalz-Zweibrücken|Juliane Magdalena xứ Zweibrücken]]<br />14 tháng 11 năm 1645<br />13 người con