Khác biệt giữa các bản “Máctinô Thọ”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Máctinô Thọ | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1787 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1840|11|08|1787|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 27 tháng 05 năm 1900 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Lêô XIII | ngày hi…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Máctinô Thọ | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1787 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1840|11|08|1787|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 27 tháng 05 năm 1900 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Lêô XIII | ngày hi…”)
(Không có sự khác biệt)