Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phêrô Thuần”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Phêrô Thuần | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1802 | nơi sinh = Thái Bình, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|06|06|1802|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hi…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Phêrô Thuần | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1802 | nơi sinh = Thái Bình, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|06|06|1802|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hi…”)
(Không có sự khác biệt)