Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương trình đường thẳng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 1:
{{hợp nhất đến|Phương trình tuyến tính}}
{{thiếu nguồn tham khảo}}
 
Phương trình đường thẳng là phương trình giúp xác định tọa độ các điểm thuộc đường thẳng đó trên [[Hệ trục tọa độ]] Oxy.
==Vector pháp tuyến==