Khác biệt giữa các bản “Thành viên:A/Ảnh tải lên”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
<gallery mode=packed-overlay heights=250px >
File:Empress of Đại Nam – Painting by A.png|"Nam Quốc hoàng hậu"
</gallery>
 
== Con người ==
=== Người nổi tiếng ===
<gallery mode=packed-overlay heights=220px >
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 07.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 08.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 06.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 05.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 04.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 02.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 03.png
File:Kim Ji-soo in Sydney on June 15th, 2019 01.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 29.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 28.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 27.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 26.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 25.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 24.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 23.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 22.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 21.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 20.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 19.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 18.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 17.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 15.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 16.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 12.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 14.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 13.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 11.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 10.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 09.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 08.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 07.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 06.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 05.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 04.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 02.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 03.png
File:Kim Ji-soo at Incheon Airport, heading to Amsterdam on May 16th, 2019 01.png
File:170517 Jennie Kim Blackpink 01.jpg
File:170517 Jennie Kim Blackpink 05.jpg
File:170517 Jennie Kim Blackpink 04.jpg
File:170517 Jennie Kim Blackpink 03.jpg
File:170517 Jennie Kim Blackpink 02.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 01.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 02.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 03.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 04.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 05.jpg
File:170517 Kim Ji-soo Blackpink 06.jpg
File:Nana Komatsu 20170117 cropped.jpg
</gallery>
 
== Nghệ thuật ==
=== Tranh vẽ ===
<gallery mode=packed-overlay heights=180px >
File:职贡图卷 - 明代 - 北京故宫博物院藏.jpg|
File:The Mahasattva of Truc Lam leaves the Mountain 竹林大士出山圖.jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin (Fumeurs d'opium Annam - Tonkin).jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("teu bac ou bijoutier").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Barbier").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Barbier nettoyant les oreilles de son client").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Charpentier - dessin annamite").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("La cordonnière").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Popote de tirailleurs annamites - Restaurant tonkinois").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Couple de Paysans irriguant leur rizière - Nam-Dinh - Tonquin").jpg
File:10 peintures annamites représentant les métiers au Tonkin ("Paysan labourant sa rizière").jpg
File:Courtisanes de la maison Tamaya de K. Utamaro (Collection Monet, Giverny).jpg
File:Le pélerinage de Shikoku (Maison de la culture du Japon, Paris).jpg
File:L'exposition sur le pélerinage de Shikoku (Maison de la culture du Japon, Paris).jpg
File:Dong Ho painting - Muc dong doc sach.jpg
File:Dong Ho painting - Ly Ngu vong nguyet.jpg
File:Dong Ho painting - Dai cat.jpg
File:Dong Ho painting - Nhan nghia.jpg
File:Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.jpg
File:La cérémonie du «Nam Giao».jpg
File:Tranh ve thoi Le Trinh.jpg
File:Shuinsen kōchin tokō-zu maki.jpg
File:The King of Tunquin's Funeral preparation by Jean-Baptiste Tavernier (Part B).jpg
File:Relations et Traitez -Tavernier 1679 - Folded engravings.jpg
File:A Comedy Theatre in Tunquin by Jean-Baptiste Tavernier.jpg
File:The King of Tunquin's Funeral preparation by Jean-Baptiste Tavernier (Part A).jpg
File:Order of the March in Tunquin by Jean-Baptiste Tavernier.jpg
File:Title page of Recueil de Plusieurs Relations et Traitez by Jean-Baptiste Tavernier.jpg
File:The Temples and Pagodas in Tunquin by Jean-Baptiste Tavernier.jpg
File:Funeral of Lord Trinh Tung 2.png
File:Mông Đồng.jpg
File:Funeral of Lord Trinh Tung 3.png
File:Funeral of Lord Trinh Tung.png
File:La Régate sur le Grand Canal.jpg
File:Charge of the Bayreuth Dragoons at the Battle of Hohenfriedberg.jpg
File:Đám cưới chuột.JPG
File:Wikipedia History Portal Banner (1).jpg
</gallery>
 
=== ''L'Art à Hué'' ===
<gallery mode=packed-overlay heights=180px >
File:Ecran du grand palais du Cơ-Mật.jpg
File:L'Art à Hué par Léopold Cadière.jpg
File:Ecran du petit palais du Cơ-Mật.jpg
File:Họa tiết trên mái trong Đại Nội Huế.jpg
File:Charpente sculptée - Khung sườn nhà được chạm khắc.jpg
File:Rampes d'escalier - Lan can bậc thang (2).jpg
File:Họa tiết trên mái trong Đại Nội Huế (2).jpg
File:Họa tiết trên mái - Cổng trong Đại Nội Huế.jpg
File:Rampes d'escalier - Lan can bậc thang.jpg
</gallery>
 
=== Chân dung cổ ===
<gallery mode=packed-overlay heights=180px >
File:Trịnh Tùng.png
File:Ho Si Tao.gif
File:Trịnh Kiểm (2).jpg
File:Cao Ba Quat.jpg
File:Luong The Vinh.jpg
File:Ashikaga Yoshimasa.jpg
File:Korean Ancestor Portrait Painting, Joseon dynasty, late 19th-early 20th.jpg
File:聖慈太宗太妃鄭國母阮氏玉琰像圖.jpg
File:忠穆王丁列像圖.jpg
File:Emperor Ly Nam De and the Empress (SDK 6376).jpg
File:Emperor Ly Nam De.jpg
File:Hdieu2.jpg
File:Lê Thánh Tông.jpg
</gallery>
 
=== Đồ vật ===
<gallery mode=packed-overlay heights=250px >
File:Imperial headgear Nguyen era NMVH EDAV.jpg
File:Dogû, figurine Jômon (Musée national de Tokyo, Japon).jpg
</gallery>
 
=== Khác ===
<gallery mode=packed-overlay heights=180px >
File:Letter by Minister Phúc Nghĩa Hầu of Cochinchina to the King of Japan.jpg
File:DaiVietSuKyToanThu-Vol11.jpg
File:Map of Africa by Nicolass Visscher.jpg
File:Claes Visscher's World Map.jpg
File:America by Nicolass Visscher.jpg
File:Regni Poloniae et Ducatus Lithuania (1679).jpg
File:Orientalis Idiae.jpg
File:East India Islands (1827).jpg
File:Map of Indochina (1760).jpg
File:Map of East India by Jodocus Hondius.jpg
</gallery>