Khác biệt giữa các bản “Anrê Tường”

Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Anrê Tường | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1812 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|06|16|1812|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hiể…”
(Trang mới: “{{Thông tin thánh | tên = Anrê Tường | hình = | cỡ hình = | alt = ALT | chú thích = | danh hiệu = | ngày sinh = 1812 | nơi sinh = Nam Định, Việt Nam | ngày mất = {{Ngày mất và tuổi|1862|06|16|1812|df=y}} | nơi mất = | tôn kính = Giáo hội Công giáo Rôma | ngày chân phước = 29 tháng 04 năm 1951 | nơi chân phước = | chân phước bởi = Giáo hoàng Piô XII | ngày hiể…”)
(Không có sự khác biệt)