Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách Hành cung Bá tước xứ Rhein”

n
| rowspan="2" |[[Tập tin:Fredrik Ludvig, 1619-1681, pfalzgreve av Landsberg och Zweibrücken - Nationalmuseum - 15766.tif|không_khung|113x113px]]
| rowspan="2" |27 tháng 10 năm 1619 – 11 tháng 4 năm 1681
|style="background:#eac;" |30 tháng 9 năm 1645 – 9 tháng 7 năm 1661{{Efn|Pfalz-Zweibrücken sát nhập vào Pfalz-Landsberg.}}
|style="background:#eac;" |[[Pfalz-Landsberg]]
| rowspan="2" |[[Juliane Magdalena xứ Pfalz-Zweibrücken|Juliane Magdalena xứ Zweibrücken]]<br />14 tháng 11 năm 1645<br />13 người con
| colspan="6" style="background: #f99;" |''Pfalz-Zweibrücken (cùng với Landsberg) sát nhập trong một thời gian ngắn vào [[Vương quốc Pháp]] (1677–1693)''
|-
|[[Karl Ludwig, Hành cung Tuyển hầu tước|'''Karl Ludwig''']]
|[[Tập tin:Gerrit van Honthorst (c.1590-1592-1656) - Prince Charles Louis (1617–1680), Elector Palatine - 493056 - National Trust.jpg|không_khung|129x129px]]
|22 tháng 12 năm 1617 – 28 tháng 8 năm 1680
|[[Tập tin:1642 M.Henriette.jpg|không_khung|127x127px]]<br />[[Maria xứ Orange-Nassau (1642–1688)|Maria xứ Orange-Nassau]]<br />23 tháng 9 năm 1666<br />Không có con
|-
| colspan="6" style="background:#cfc;" |''Pfalz-Simmern chính thức sát nhập vào xứ [[Kurpfalz]]''
|-
|[[Karl II Otto, Hành cung Bá tước xứ Zweibrücken-Birkenfeld|Karl II Otto]]
|
|5 tháng 9 năm 1625 – 30 tháng 3 năm 1671
|style="background:#cbf;" |25 tháng 12 năm 1669 – 30 tháng 3 năm 1671
|style="background:#cbf;" |[[Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld]]
|[[Margarete Hedwig xứ Hohenlohe-Neuenstein]]<br />26 tháng 9 năm 1658<br />3 người con
|-
| rowspan="2" |[[Christian II, Hành cung Bá tước xứ Zweibrücken-Birkenfeld|Christian II]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Christian II. (Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld).jpeg|không_khung|129x129px]]
| rowspan="2" |22 tháng 7 năm 1637 – 26 tháng 4 năm 1717
|style="background:#cba;" |6 tháng 9 năm 1654 – 30 tháng 3 năm 1671{{Efn|Năm 1671, ông thừa hưởng đất Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld từ người chú họ của mình là Karl II Otto.}}
|style="background:#cba;" |[[Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Rappoltstein, Katharina Agatha Gräfin von.jpg|không_khung|161x161px]]<br />[[Katharina Agathe xứ Rappoltstein]]<br />5 tháng 9 năm 1667<br />7 người con
|-
|style="background:#cbf;" |30 tháng 3 năm 1671 – 26 tháng 4 năm 1717
|style="background:#cbf;" |[[Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld]]
|-
| colspan="6" style="background:#cbf;" |''Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler chính thức tái sát nhập vào nhà nước Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld''
|-
|'''[[Karl II, Hành cung Tuyển hầu tước|Karl II]]'''
|[[Tập tin:Portrait of Karl von Pfalz-Simmern (1657-1685).jpg|không_khung|125x125px]]
|10 tháng 4 năm 1651 – 26 tháng 5 năm 1685
| style="background: #eee;" |28 tháng 8 năm 1680 – 26 tháng 5 năm 1685
| style="background: #eee;" |'''[[Kurpfalz]]'''
|[[Tập tin:Princess Wilhelmina Ernestine of Denmark.jpg|không_khung|115x115px]]<br />[[Vương nữ Vilhelmine Ernestine của Đan Mạch và Na Uy|Vilhelmine Ernestine của Đan Mạch]]<br />20 tháng 9 năm 1671<br />Không có con
|-
| rowspan="2" |'''[[Philipp Wilhelm, Hành cung Tuyển hầu tước|Philipp Wilhelm]]'''
| rowspan="2" |[[Tập tin:Anonym Herzog Philipp Wilhelm.jpg|không_khung|127x127px]]
| rowspan="2" |24 tháng 11 năm 1615 – 2 tháng 9 năm 1690
|style="background:#ffb;" |14 tháng 9 năm 1653 – 2 tháng 9 năm 1690
|style="background:#ffb;" |[[Pfalz-Neuburg]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Danckers de Rij Anne Catherine Constance Vasa with a fan.jpg|không_khung|120x120px]]<br />[[Anna Katarzyna Konstancja Waza]]<br />8 tháng 6 năm 1642<br />1 người con
----<br />[[Elisabeth Amalie xứ Hesse-Darmstadt]]<br />3 tháng 9 năm 1653<br />17 người con
|-
| style="background: #eee;" |26 tháng 5 năm 1685 – 2 tháng 9 năm 1690
| style="background: #eee;" |'''[[Kurpfalz]]'''
|}