Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đinh Vũ Hề”

Thêm ảnh diễn viên
(Thêm ảnh diễn viên)
{{Infobox person
| name = Đinh Vũ Hề<br>丁禹兮
| image = [[File:Dien vien dinh vu he.jpg|thumb|Diễn viên Đinh Vũ Hề]]
| image =
| caption =
| home_town = [[Thượng Hải]], [[Trung Quốc]]
13

lần sửa đổi