Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Hoành Nghị”

Thêm ảnh diễn viên
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thêm ảnh diễn viên)
{{infobox person
| name = Lý Hoành Nghị
| image = [[File:Dien vien ly hoanh nghi.png|thumb|Diễn viên Lý Hoành Nghị]]
| image =
| alt = Lý Hoành Nghị
| caption =
| alias =
13

lần sửa đổi